Exteriéry a úpravy pozemku

Nedílnou součástí stavby domu je i následná úprava pozemku.

Jedná se o práce venkovní a tedy z velké části závislé na počasí, které se dokončují ke konci stavby domu. Základem všech venkovních prací je finální úprava terénu na tzv. upravený terén podle projektu (označuje se nadmořskou výškou)a podle výšek vstupů do budov na pozemku a výšek okolních komunikací .

– garáže a krytá automobilová stání.

– zahradní domy a krytá sezení.

– venkovní kuchyně.

– bazény

– chodníky a příjezdové cesty.

Ke zhotovení cest a chodníků je zapotřebí vytvořit srovnaný a náležitě zhutněný terén. Na takto připravený terén se buď vybetonuje plocha, kterou je možné ještě osadit například betonovou dlažbou. Nebo se na upravený terén vytvoří souvislá vrstva kameniva, do které se usadí zámkové dlažby. Nedílnou součástí takto vzniklých cest jsou obrubníkové, nebo palisádové lemy.

Další možností úpravy venkovního povrchu je kamenný koberec. Tento materiál se většinou volí v okolí bazénů. Jedná se o kamenivo různých frakcí, které se míchá s pojivem a tvrdidlem. Takto vzniklá směs se nanáší na zpevněný podklad (vodorovně i svisle) .

Finální úpravy hranice pozemků – ploty a zdi. Jedná se o zdi nebo podezdívky plotů, sloupků vjezdů, nebo vchodů apod. Materiálů na tyto stavby je široká škála. Od jednoduchých samostatných plotových systémů po ploty s podezdívkou. Pohledové betony a kamenné zdi. Až po zdi z lícového zdiva.