Rekonstrukce a sanační práce

Při rekonstrukcích nezřídka k problémům s vlhkostí podlah a zdí starších budov.

K řešení tohoto problému je potřeba přistupovat individuálně a záleží vždy na mnoha faktorech.

Pokud je objekt k tomu vhodně postavený, je dobré zhotovení drenážního systému a vodu s obvodu objektu odvést. Dále po celé řadě dílčích kroků je vhodné vnější obvodové zdivo v soklové a podsoklové části opatřit nopovou fólií. Zde se vyplatí použití speciálních fólií s větší výškou nopu, které se zakončují okapnicí.

V řešení odvlhčení zdiva vnější i vnitřní strany je nezbytné odstranit vlhkou omítku. V praxi se to provádí tak, že se cca min 20cm nad koncem vlhké omítky provede vodorovný řez podle linky. Omítka od řezu dolů se oklepe a zdivo očistí včetně spár. Původní omítka se v řezu podlepí lepidlem, aby se neodchlípla. Takto provedený sanovaný sokl se nechá vyschnout.

Na očištěné zdivo je možné zhotovit např. sanační omítku. Sanační omítka ovšem má svoji životnost a po určitých létech samozřejmě ztrácí svoji funkci.

Vždy platí pravidlo, že pokud použijeme sanační omítku, tak je nutné použít i sanační štuk a sanační malbu.

Vlhkost podlah je možné řešit opět více způsoby. Jedním ze způsobů je zhotovení vzduchem provětrávaných podlahových systémů využívajících komínového efektu proudění vzduchu.

Pokud nechcete přistoupit k radikálnímu podřezávání zdí, nebo tento postup nelze provést ze statických důvodů, velice se osvědčuje kombinace odvlhčení a chemické injektáže zdí. Tato metoda je velmi rozšířená a lze ji kombinovat i s jinými metodami odvlhčení, nebo jako samotnou.